YARIŞMANIN AMACI

 • Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve KOÇTAŞ ürünlerinin tanıtılması,
 • KOÇTAŞ ürünleri ile yaratıcı tasarım çözümlerinin geliştirilmesi.
 • KOÇTAŞ ürün yelpazesine yenilikçi fikirlerin dahil edilmesi.

YARIŞMANIN KONUSU

Yarışmanın konusu, küçük konutlarda (1+1 veya 2+1) “mutfak tasarımı” olarak belirlenmiştir. Bununla ilgili olarak, yarışmanın amaçlarına uygun biçimde, bir mutfakta yer alan hazırlama, pişirme, depolama, temizlik ve yemek yeme ihtiyaçlarını karşılayan donatıların (ürünlerin) ve bunların biraraya getirilme biçimlerinin tasarlanması istenmektedir. Bu kapsamda yemek yeme elemanı ve bağlamının da detaylandırılması beklenmektedir.

Yarışmacıların, önerecekleri bir konut içinde yer alan mutfak mekanını, tasarladıkları donatıları (ürünleri) kullanarak düzenlemeleri istenmektedir. Koçtaş uygun gördüğü takdirde seçilen projeler yeni birer ürün olarak, ürün yelpazesi içinde yer alabilecek ve üretilebilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinde halihazırda öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da ekip olarak katılabilirler.
 • Bireysel katılımlar “Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık Lisans Öğrencileri” ile sınırlıdır.
 • Ekip olarak katılımda, yarışma ekibinde en az 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı veya 1 İç Mimarlık veya 1 Mimarlık Lisans Öğrencisi olmak koşuluyla üniversitelerin farklı bölümlerinden lisans öğrencileri de yer alabilir.
 • • Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar sadece 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
 • Yarışmada ödül alan projelerin mağaza içi uygulama, üretim ve yayınlama hakları KOÇTAŞ’a aittir.

(Tasarım Hakları: Yarışmaya katılan projelerin fikri hakları, proje sahibi tasarımcılara aittir. Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.)

 • Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ

31 Ekim 2016         Yarışmanın İlanı

5 Aralık  2016      Soru Sorma için Son Tarih Saat 23.59

8 Aralık  2016      Yanıtların İlanı

12 Şubat 2017          Proje Teslimi Saat 23.59

15/16 Şubat 2017       Jüri Değerlendirmesi

Sonuçların İlanı, Ödül Töreni ve Kolokyum Şubat Ayı İçinde Yapılacaktır.

YARIŞMA SÜRECİ

 • Yarışma şartnamesi, 31 Ekim 2016 tarihinden itibaren www.koctasacikfikir.com adresinde yayınlanacaktır.
 • Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını acikfikir@koctas.com.tr e-mail adresine 28 Kasım 2016 saat 23.59’e kadar ileteceklerdir. Sorular ve cevaplar 20 Kasım 2015 tarihinde www.koctasacikfikir.com adresinde yayınlanacaktır. Telefonla yapılacak, soru amaçlı başvurulara cevap verilmeyecektir.
 • Katılımcılar, projelerini ve istenen kimlik belgelerini 12 Şubat 2017 tarihinde saat 23.59’e kadar www.koctasacikfikir.com adresindeki başvuru bölümüne dijital olarak yüklemiş olmalıdır.
 • Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.
 • 1. Ödülü kazanan proje önerisi KOÇTAŞ tarafından uygulanarak sergilenebilecek ve üretilebilecektir.

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN

KOÇTAŞ

YARIŞMA JÜRİSİ

Asli Jüri Üyeleri:

Saadet Aytıs
(Y. Doç. Dr., MSGSÜ)
Ali Bakova
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, ODTÜ)
Erol Evgin
(Y. Mimar)
İnci Deniz Ilgın
(Prof. Dr., M.Ü.)
Gül Koçlar Oral
(Prof. Dr., İTÜ)
Hasan Şener
(Prof. Dr., Y.Müh. Mimar)
Mert Kesimer
(Koçtaş Mutfak Kategori Grup Müdürü)

Yedek Jüri Üyeleri:

S. Banu Garip (Doç.Dr.,İTÜ)

Emine Görgül (Doç.Dr.,İTÜ)

Raportörler:

Özgün Yücetürk (Mimar, İTÜ)

Sıla Burcu Başarır (İç Mimar, İTÜ)

ÖDÜLLER

1. Ödül 10.000 TL + yaz dönemi (3 ay boyunca) staj imkanı

2. Ödül 7.000 TL

3. Ödül 5.000 TL                               

5 Adet Mansiyon  2.500’er TL          

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

 • Yarışma şartnamesi web sitesinden temin edilebilir.
 • Yarışmada kullanılacak KOÇTAŞ ürünlerini içeren kataloglar Koçtaş web sitesinden temin edilebilir.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 • Kavramsal anlatımlar (yazılı-grafik sunumlu)
 • Kararları yeterince anlatan ölçekte, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri
 • 3 boyutlu anlatımlar
 • Farklı ölçeklerde detay anlatımları
 • Koçtaş ürün listesi (kullanılan Koçtaş ürünlerinin katalog işareti ve isimleri)
 • İfade tekniği serbesttir.

PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER

 • Tasarım özgünlüğü,
 • Kullanılacak ürünlerin kendi aralarındaki ve mekanla olan uyumları,
 • İşlevsel mekan kullanımı,
 • Uygulanabilirlik,
 • İnovatif olması,
 • Kullanım, taşıma, nakliye, depolama ve takma-sökme kolaylığı sağlanması,
 • Çevreye duyarlı olması,
 • Üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjiyi etkin kullanması,
 • Şartnameye uygun bir şekilde hazırlanması.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ VE ŞEKLİ

Proje teslim tarihi 12 Şubat 2017 Pazartesi günüdür. Yarışmacılar bu tarihte saat 23.59’e  kadar www.koctasacikfikir.com adresindeki başvuru bölümüne projelerini ve istenen kimlik belgelerini dijital olarak yüklemiş olmalıdır. Saat 23.59’ten sonra yüklenen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yüklenen dosyalar toplamda en fazla 5 MB boyutunda olmalıdır.

PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ

 • Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, teslim edilen her paftanın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
 • Teslim edilen paftalarda, proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret (el yazısı, vb.) bulunması halinde proje yarışmadan elenecektir.
 • Projeler yatay A3 boyutunda en fazla 4 pafta halinde hazırlanmış olarak iletilecektir.
 • Proje paftaları PDF formatında, 300dpi ve 24 Bit renk derinliğine sahip olmalıdır. Proje paftalarının dosya isimleri projenin rumuzu ile belirtilmelidir (Örn: rumuz_pafta _1, rumuz_pafta_2).
 • Çizim ve sunuş şekli serbesttir.
 • Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını (malzemeler, üretim teknikleri, ambalaj, montaj ve taşınmasına ilişkin düşünceler, vb.) içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır.

KİMLİK BELGELERİ:

1. Yarışmacılar, takımda yer alan her öğrencinin:

 • Adı, Soyadı
 • Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)
 • Adres bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adreslerini ve yarışma şartlarını kabul ettiklerini belirttikleri imzalı belgeyi dijital olarak www.koctasacikfikir.com adresindeki başvuru bölümüne paftalarla birlikte yükleyeceklerdir.  Belgenin ismi rumuz ile ifade edilecektir (Örn: rumuz_kimlik belgesi).

2.  Yarışmacılar, öğrencisi oldukları okuldan aldıkları onaylı öğrenci belgelerini dijital olarak pdf formatında www.koctasacikfikir.com adresindeki başvuru bölümüne yükleyeceklerdir. Belgelerin ismi rumuz ile ifade edilecektir (Örn: rumuz_ogrenci belgesi_1, rumuz_ogrenci belgesi_2).

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik belgeleri açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.
 

Rumuzla İlgili Esaslar

Rumuz 3 harf ve 5 rakamlı, 1X4 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın ve belgenin sağ üst köşesine, el yazısı olmamak koşulu ile yazılacaktır.

 

Katılımcılara Başarılar Dileriz...