Mimarlık ve tasarım bölümü öğrencilerine büyük fırsat!
Dar alanlara bulduğun akıllı çözümleri mini mufaklar için kullan, yarışmayı kazan.
  • Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, teslim edilen her paftanın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
  • Teslim edilen paftalarda, proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret (el yazısı, vb.) bulunması halinde proje yarışmadan elenecektir.
  • Projeler yatay A3 boyutunda en fazla 4 pafta halinde hazırlanmış olarak iletilecektir.
  • Proje paftaları PDF formatında, 300dpi ve 24 Bit renk derinliğine sahip olmalıdır. Proje paftalarının dosya isimleri projenin rumuzu ile belirtilmelidir.
  • (Örn: rumuz_pafta _1, rumuz_pafta_2). · Çizim ve sunuş şekli serbesttir.· Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını (malzemeler, üretim teknikleri, ambalaj, montaj ve taşınmasına ilişkin düşünceler, vb.) içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır.

1. Yarışmacılar, takımda yer alan her öğrencinin:

  • Adı, Soyadı
  • Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)
  • Adres bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adreslerini ve yarışma şartlarını kabul ettiklerini belirttikleri imzalı belgeyi dijital olarak www.koctasacikfikir.com adresindeki başvuru bölümüne paftalarla birlikte yükleyeceklerdir. Belgenin ismi rumuz ile ifade edilecektir (Örn: rumuz_kimlik belgesi).

2. Yarışmacılar, öğrencisi oldukları okuldan aldıkları onaylı öğrenci belgelerini dijital olarak pdf formatında www.koctasacikfikir.com adresindeki başvuru bölümüne yükleyeceklerdir. Belgelerin ismi rumuz ile ifade edilecektir (Örn: rumuz_ogrenci belgesi_1, rumuz_ogrenci belgesi_2).

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik belgeleri açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

Rumuz 3 harf ve 5 rakamlı, 1X4 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın ve belgenin sağ üst köşesine, el yazısı olmamak koşulu ile yazılacaktır.

* Başvuru ile ilgili tüm bilgilere ’’ ŞARTNAME ’’ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yarışma ile ilgili tüm sorularınızı yukarıdaki formu doldurarak bize gönderebilirsniz.